מחקרים

האם נטילה ממושכת של קנאבידיול מועיל בוויסות קרדיווסקולרי?

נמצא כי נטילה ממושכת של קנאבידיול מועיל בהפחתת לחצי הדם במדידות אמבולטוריות אך איננו משפיע על קשיחות העורקים

מידע עדכני מראה כי קנאבידיול (Cannabidiol - CBD), מרכיב בלתי משכר בקנאביס, מעורב באפיקים מרובים בוויסות קרדיווסקולרי וביניהם לחץ הדם (Blood Pressure - BP). עם זאת, ההשפעה של נטילה ממושכת של CBD על בריאות וסקולרית ועל מדדי BP על פני 24 שעות טרם נבדק במטופלים הסובלים מיתר לחץ דם. המטרה העיקרית של מחקר אקראי מבוקר-אינבו מוצלב זה, שבוצע בשיטת סמיות משולשת, הייתה לבחון את ההשפעה של שימוש ממושך של CBD על תוצאות מבדק לחץ דם אמבולטורי למשך 24 שעות ועל קשיחות העורקים במטופלים עם יתר לחץ דם.

במחקר נכללו 70 מטופלים עם יתר לחץ דם ראשוני קל-בינוני אשר לא מקבלים טיפול או שמקבלים טיפול שגרתי. הנבדקים הוקצו אקראית לקבלת CBD פומי למשך חמישה שבועות, או אינבו. לאחר שבועיים לפחות של washout, המטופלים הועברו לטיפול השני. התוצא העיקרי שנבדק היה דינמיקה במבדק 24 שעות של לחץ דם אמבולטורי ונבחן בעזרת מבחן שונות דו-כיווני למדידות חוזרות.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתן CBD הביא לירידה ממוצעת של; ערכי לחץ דם ממוצעים על פני 24 שעות של (-3.22±0.9 ממ"כ, רווח בר-סמך של 95%, -1.01 ועד -5.44 ממ"כ), ובערכי לחץ הדם הסיסטולי (-4.76±1.24 ממ"כ, רווח בר-סמך של 95%, -1.72 ועד -7.8 ממ"כ) והדיאסטולי (-2.25±0.8 ממ"כ, רווח בר-סמך של 95%, -0.3 ועד -6.01 ממ"כ) לאחר 2.5 שבועות של טיפול (p<0.05 עבור כולם). עם זאת, ערכים אלו נותרו יציבים גם לאחר טיטור כלפי מעלה של מינון ה-CBD. כמו כן, לא נצפו שינויים בריכוז אנזימי הכבד או בתופעות הלוואי במהלך המחקר. לא נמצא שוני משמעותי בין תאוצת גל הדופק (groupxfactor interaction: F=1.5; p=0.226) בנקודות זמן שונות, ללא תלות בזרוע המחקר.

מסקנת החוקרים הייתה כי מתן CBD לאורך זמן מפחית את לחץ הדם הנמדד באופן אמבולטורי במטופלים עם יתר לחץ דם בין אם מקבלים טיפול תרופתי ובין אם לא. בנוסף, היעדר תופעות לוואי חמורות מדגימה את בטיחות וסבילות הטיפול עם CBD בהרכב הנזכר.

מקור:

Goran Dujic, Marko Kumric, Josip Vrdoljak, Zeljko Dujic, and Josko Bozic. Chronic Effects of Oral Cannabidiol Delivery on 24-h Ambulatory Blood Pressure in Patients with Hypertension (HYPER-H21-4): A Randomized, Placebo-Controlled, and Crossover Study. Cannabis and Cannabinoid Research.ahead of printhttp://doi.org/10.1089/can.2022.0320

נושאים קשורים:  מחקרים,  לחץ דם אמבולטורי,  קנאבידיול,  נוקשות כלי דם,  מניעת תחלואה קרדיווסקולרית,  CBD
תגובות