מחקרים

האם לגליזציה של קנאביס בקולורדו גרמה לעליה בפניות למיון עקב הקאות?

הייתה עליה במספר הפניות למיון עקב הקאות לאחר הסדרה חוקית של מכירת קנאביס לצרכי פנאי במדינת קולורדו, ובייחוד במחוזות בהם לא הייתה מכירה של קנאביס רפואי לפני כן

14.03.2022, 12:35
עומסים בחדרי המיון ובמחלקות הפנימיות בבתי החולים (אילוסטרציה)
מטופלים ממתינים לתורם לרופא (אילוסטרציה)

תסמונת הקאת יתר על רקע צריכה של קנאביס (Cannabis Hyperemesis Syndrome) הינה בעיה קלינית מתפתחת המיוחסת לשימוש בקנאביס. מטרת מחקר זה הייתה לבחון האם הסדרה חוקית של מכירת קנאביס לצרכי פנאי במדינת קולורדו נמצאה קשורה לעליה בפניות לחדר מיון (Emergency Department - ED) על רקע הקאות.

המחקר בוצע בשיטת חתך שנועדה לבחון את העליה בפניות למיון עקב הקאות שדווח עליהן לאיגוד בתי החולים בקולורדו (Colorado Hospital Association) בין התאריכים 1 לינואר 2013 ועד 31 לדצמבר 2018. במחקר השוו בין מחוזות בהן היו בתי מרקחת שניפקו קנאביס לבין אלו שלא, טרם ההסדרה החוקית. במחקר נכללו 820,778 נבדקים שפנו לחדרי מיון במדינת קולורדו. החשיפה הנבדקת הייתה מספר בתי מרקחת שניפקו קנאביס לצורך רפואי או אחר למחוז לרבעון.

התוצא העיקרי שנבדק היה שיעור הפניות למיון עבור אירועי הקאות למספר תושבים לפי מחוז בכל רבעון.

במשך תקופת המחקר נצפתה עליה במספר הפניות למיון עקב אירועים של הקאות, מ-119,312 מקרים ב-2013 ועד 153,699 בשנת 2018 (עליה של 29%). מבין הפניות למיון בשל הקאות בתקופת המחקר 203,861 (25%) היו ילדים מגיל לידה ועד גיל 18 שנים, 114,201 (14%) היו בגירים בגילאי 19-25 שנים ויתר 502,771 (61%) הפניות היו של מבוגרים בגילאי 26 שנים ומעלה. מתוכם 510,584 היו נקבות (62%). תוצאות המחקר הדגימו כי עליה במספר בתי המרקחת המספקים קנאביס לצרכי פנאי נמצאה קשורה לעליה במספר הפניות למיון עבור הקאות (יחס שיעורי היארעות של 1.03, רווח בר-סמך של 95%, 1.01-1.05). עם זאת, במחוזות בהן היו בתי מרקחת רבים שהנפיקו קנאביס לצרכים רפואיים העליה בשיעור הפניות למיון עקב הקאות הייתה קטנה יותר, בהשוואה למחוזות בהם לא היו כאלה (יחס שיעורי היארעות של 0.97, רווח בר-סמך של 95%, 0.95-0.99). מחוזות בהן מספר בתי המרקחת שהנפיקו קנאביס רפואי היה גבוה, חוו עליה מתונה יותר ב-5.8% במספר הפניות למיון עקב הקאות, בהשוואה למחוזות בהן לא היו בתי מרקחת שניפקו קנאביס רפואי.

מסקנת החוקרים הייתה כי הסדרה חוקית של קנאביס בקולורדו נמצאה קשורה לעליה במספר הפניות למיון עקב אירועים של הקאות, הקשורה לעליה בחשיפה של השוק לקנאביס. ייתכן וראוי שקלינאים יכירו את תסמונת הקאת היתר עקב שימוש בקנאביס ואלו יבהירו למטופלים מתי מתאים להשתמש בקנאביס.

מקור:

Wang GS, et al. (2021) “Changes in Emergency Department Encounters for Vomiting After Cannabis Legalization in Colorado.” JAMA Open Network, September 2021. Vol. 4, Issue 9, e2125063. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.25063

נושאים קשורים:  מחקרים,  לגליזציה,  קנאביס,  הקאות,  פניות למיון
תגובות
אנונימי/ת
15.03.2022, 13:16

גם כאן בארץ יש עלייה ניכרת בפניה לחדרי מיון עקב תופעות לוואי משימוש בקנביס רפואי ופנאי. עילפון, דופק מואץ, חרדות, לטרגיה, הקאה, בילבול ועוד. אלה שאין דיווח ואין איסוף נתונים בכלל. אין קוד בקמיליון ואין הנחייה ממשה״ב לתישאול ואיסוף דאטה. עוד מחדל.