קנאביס

גורמי סיכון להופעת תלות ופסיכוזה כרונית עקב שימוש בקנאביס

חוקרים סבורים כי שימוש ארוך טווח בקנאביס עם תכולת THC גבוהה מעלה את הסיכוי לפתח תלות בחומר

מטרת החוקרים הייתה לזהות גורמי סיכון המשפיעים על הופעת תלות ופסיכוזה כרונית, עקב שימוש בקנאביס.

החוקרים בדקו את הפקטורים הגנטיים הקליניים, ההפרעות הפסיכיאטריות טרם תחילת השימוש בקנאביס, גיל התחלת השימוש, משך ותדירות השימוש, סוגי מוצרי הקנאביס, שימוש מקביל בחומרים פסיכו-אקטיביים אחרים והאבחנות הפסיכיאטריות של 71 נבדקים עם הפרעות פסיכיאטריות הקשורות לשימוש בקנאביס שעברו טיפול ב-9 בתי חולים לבריאות הנפש ביפן. החוקרים אספו את המידע מסקרים רוחביים של ראיונות עם מטופלים אותם ערכו הפסיכיאטרים המטפלים.

החוקרים מצאו כי אבחנה עם תלות בשימוש בקנאביס קשורה למספר שנות השימוש בחומר ושימוש במוצרי קנאביס עם תכולת THCי(Δ9‐tetrahydrocannabinol) גבוהה. עם זאת, לא נמצא קשר בין אבחנה עם הפרעות פסיכוטיות שאריתיות או מאוחרות, לבין גורמים גנטיים קליניים, נוכחות של הפרעות פסיכיאטריות קודמות, משך ותדירות השימוש בקנאביס, גיל התחלת השימוש או שימוש מקביל בחומרים פסיכו-אקטיביים אחרים. החוקרים דיווחו על קשר שכזה רק במקרי הימנעות משימוש במוצרי קנאביס למעט קנאביס מיובש.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הופעה של תלות קשורה לשימוש ארוך טווח בקנאביס ולשימוש במוצרי קנאביס עם תכולת THC גבוהה. עם זאת, הם סבורים כי הופעה של פסיכוזה כרונית לא הייתה קשורה לצריכת ה-THC הכוללת או למועדות למחלות פסיכיאטריות. לפיכך, נראה כי ישנם עוד גורמים שאינם ידועים, המעורבים בהופעתה של פסיכוזה כרונית.

מקור: 

Matsumoto. T. et al. Neuropsychopharmacology Reports 2020; https://doi.org/10.1002/npr2.12133

נושאים קשורים:  קנאביס,  פסיכוזה,  התמכרות,  מחקרים
תגובות