מחקרים

האם יש קשר בין צריכת קנאביס בקרב צעירים לאלימות פיזית?

מטה-אנליזה זו כללה 30 מאמרים שבחנו את הקשר בין בני נוער הצורכים קנאביס לאלימות פיזית. המחקר מצא כי קיים קשר מתון ביניהם, שנשאר מובהק סטטיסטית גם בחלוקה לפי סוגי מחקרים בכל סוג מחקר בנפרד

מטרת מטה-אנליזה זו הייתה לחקור את הקשר בין שימוש בקנאביס בקרב בני נוער ומבוגרים צעירים לסיכון לשימוש באלימות פיזית.

במטה-אנליזה זו נערכו חיפושים במאגרי הנתונים: PubMed, PsycINFO, יWeb of Science ו-Google Scholar. תאריכי החיפוש במאגרי הנתונים היו מראשיתו של כל מאגר ועד יולי 2019. כל המחקרים שנכנסו למטה-אנליזה היו מחקרים שכללו את הקשר בין שימוש בקנאביס לביצוע אלימות פיזית בקרב נערים ומבוגרים צעירים בני מתחת לגיל 30. המטה-אנליזה בוצעה באמצעות מודל random-effects והסיכון להטיות במאמרים הוערך באמצעות Egger’s test. ביצוע המטה-אנליזה בוצע תחת הקווים המנחים של Meta-Analysis of Observational Studies in Epidemiology.

לאחר מעבר על 11,348 מחקרים פוטנציאליים, נכנסו למטה-אנליזה 30 מחקרים שכללו 296,815 מתבגרים ומבוגרים צעירים. יחס הסיכויים (odds ratio, OR) המשוכלל בין השימוש בקנאביס לאלימות פיזית במחקרים שנבחרו היה 2.11 (רווח בר-סמך של 95% - 1.64-2.72). בנוסף, יחס הסיכויים במחקרי החתך היה 2.15 (רווח בר-סמך של 95% - 1.58-2.94), לעומת במחקרי האורך בו היחס עמד על כ-2.02 (רווח בר-סמך של 95% - 1.26-3.23).

נוסף על כך, נמצא כי הסיכון לשימוש באלימות בקרב משתמשים כבדים הצורכים קנאביס במשך שנים היה גבוה יותר (יחס הסיכויים = 2.81, רווח בר-סמך של  95% - 1.68-4.74) בהשוואה למשתמשים כבדים מהשנה האחרונה (יחס סיכויים = 2.05, רווח בר-סמך של 95% - 1.5-2.8) ולעומת משתמשים כבדים בקנאביס לאורך כל חייהם (יחס הסיכויים = 1.94, רווח בר-סמך של 95%- 1.29-2.93). יחס הסיכויים במחקרים ללא התאמות (unadjusted) היה 2.62 (רווח בר-סמך של 95% - 1.89-3.62), לעומת מחקרים עם התאמות לערפלנים (כמו למשל מצב סוציו-אקונומי ושימוש בסמים אחרים) שהיה 2.01 (רווח בר-סמך של 95% - 1.57-2.56).

מטה-אנליזה זו מדגימה קשר מתון בין שימוש בקנאביס לאלימות פיזית, שנשאר מובהק סטטיסטית גם בכל אחד סוגי המחקרים שנבדקו וגם לאחר התאמה לערפלנים. שימוש בקנאביס בקרב בני בנוער ומבוגרים צעירים נמצא כמהווה גורם סיכון לאלימות.

מקור:

Dellazizzo L. et al. (2020) American Journal of Psychiatry 177 (7).

נושאים קשורים:  מחקרים,  בני נוער,  אלימות בקרב בני נוער,  קנאביס
תגובות