מחקרים

רגולציה של קנאביס וקנאבינואידים לשימוש רפואי באיחוד האירופי

במחקר זה נמצא כי לא קיימת מסגרת רגולטורית משותפת העוסקת בתרכובות המכילות קנאבינואידים, מאחר וקיים איסור לשווק את המוצרים הללו באיחוד האירופי

תגליתה של המערכת האנדוקנאבינואידית הובילה לעניין ציבורי בשימוש הרפואי של קנאביס, פיטוקנאבינואידים, וקנאבינואידים סינטטיים, אשר מאז ומתמיד היו תחת רגולציה קפדנית בעקבות השפעותיהם הפסיכוטרופיות והשימוש הפוטנציאלי בהם לרעה.

בסקירה זו תוארה המסגרת החוקית הנוכחית באיחוד האירופי אשר קשורה לרגולציה של שימוש בקנאביס למטרות רפואיות ונמצאת בקו אחד עם ה-United Nations Conventions לגבי ייצור, מסחר ושימוש בקנאביס, פיטוקנאבינואידים, וקנאבינואידים סינטטיים.

החוקרים טענו כי בעוד החקיקה באיחוד האירופי מגדירה באופן מדויק את הדרישות ומגבלות השיווק של מוצרים רפואיים בכל המדינות החברות, לא קיימת מסגרת רגולטורית משותפת העוסקת בתרכובות המכילות קנאבינואידים, מאחר וקיים איסור לשווק את המוצרים הללו. בשל כך, הרגולציה של המוצרים הללו נמצאת בידי כל מדינה חברה, והיא אינה שווה ביניהן בשלב זה, בעיקר בעקבות ההבדלים התרבותיים וההיסטוריים בין המדינות, המובילים לנגישות שונה של מוצרים רפואיים לא מאושרים.

מסקנת החוקרים הייתה כי על מנת לספק את צורכי הציבור, יש לשאוף לייצר גישות שיהיו בהרמוניה אחת עם השנייה לגבי מוצרים המכילים קנאבינואידים במדינות האיחוד האירופי.

מקור: 

Metoda Lipnik-Štangelj et. al (2020) Archives of Industrial Hygiene and Toxicology  DOI: 10.2478/aiht-2020-71-3302

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנאביס,  רגולציה,  חקיקה,  האיחוד האירופי
תגובות