סרטן מתקדם

איך ניתן להעריך את התגובה לטיפול עם קנאביס רפואי במסגרת טיפול פליאטיבי?

החוקרים ביצעו מחקר פיילוט לבדיקת ההיתכנות של שימוש במדידות עומס תסמינים במטרה להעריך את התגובה לטיפול עם קנאביס רפואי בקרב מטופלים עם מחלת סרטן מתקדמת

קנאביס רפואי (צילום: שאטרסטוק)

קיים עניין רב בשימוש בקנאבינואידים לשליטה בתסמינים במסגרת הטיפול הפליאטיבי, אך קיימות מעט עדויות איכותיות המנחות את השימוש הקליני בהם.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ההיתכנות של שימוש במדידות עומס תסמינים במטרה להעריך את התגובה לטיפול עם קנאביס רפואי, לקבוע את החציון של המינונים הנסבלים של CBDי(Cannabidiol) ושל THCי(Tetrahydrocannabinol) ולתעד את תופעות הלוואי (AEs – adverse events).

המחקר הנוכחי הוא מחקר פיילוט פרוספקטיבי, תווית פתוחה, עם שתי זרועות שבחן העלאת מינונים של שמני CBD ו-THC. המשתתפים במחקר היו מטופלים עם מחלת סרטן מתקדמת ותסמינים הקשורים למחלתם שטופלו במסגרת שירותים פליאטיביים ותומכים במרכז האוסטרלי לסרטן.

התוצאים המרכזיים שנמדדו במחקר היו מספר המשתתפים שעברו סקירה וחלוקה אקראית במהלך מסגרת הזמן, מספר המשתתפים שהשלימו 14 ו-28 ימים וסיפקו ציונים של מצוקת תסמינים כוללת (TSDSs – Total symptom distress scores) (נמדד ע"י שימוש ב-Edmonton Symptom Assessment Scale) והשינוי ב-TSDS מנקודת ההתחלה ל-14 יום לאחר מכן.

במחקר השתתפו 21 מטופלים (16 קיבלו CBD ו-5 קיבלו THC), כאשר 18 מתוכם (86%) השלימו את המדידה של התוצאים לאחר 14 יום ו-8 השלימו את המדידה של התוצאים לאחר 28 יום. החוקרים מצאו כי החציון של המינון הנסבל המקסימלי של CBD היה 300 מ"ג/יום (טווח: 100-600 מ"ג) ושל THC היה 10 מ"ג/יום (חציון: 5-30 מ"ג). כמו כן, נמצא כי תשעה מתוך 21 מטופלים (43%) עמדו בהגדרה של תגובה (ירידה של לפחות 6 נק' ב-TSDS). בנוסף, החוקרים מצאו כי תופעת הלוואי הנפוצה ביותר הייתה תחושת נמנום.

החוקרים הסיקו כי ישנה היתכנות לביצוע מחקרים עם קנאביס רפואי בקרב מטופלים עם מחלת סרטן מתקדמת שנמצאים תחת טיפול פליאטיבי. כמו כן, הם סברו כי המינונים של THC ו-CBD בהם השתמשו במחקר נסבלו היטב ברוב המקרים וכי התוצאים של מדידת מצוקת התסמינים הכוללת מתאימים למדידה של סך השיפור בתסמינים.

מקור: 

Good, P.D. et al. (2020) Journal of Palliative Medicine 23,5.

נושאים קשורים:  סרטן מתקדם,  קנאביס רפואי,  תסמינים,  היתכנות,  מחקרים
תגובות